Medverkande konstnärer

Diana Butucariu/cv 
I mitt konstnärliga utövande arbetar jag med skulpturala objekt där olika konsthantverkstekniker förs samman. En blandning av texturer, material och tekniker aktiverar sinnena och accentuerar den fina gränsen mellan en nutida handling och en glömd rörelse. Den dramatiska karaktären i mina verk bjuder in betraktaren till en dialog om sociala identiteter, kulturella kollapser och traditionella lämningar.

[krig] – Jon Perman och Karin Bäckström/cv
[krig] är det konstnärliga mötet mellan Jon Perman och Karin Bäckström.  Förutom musik, textil och installationer, arbetar de med gemensamma processer som blir till handlingar, uppträdanden och koncept kring objekt och situationer. [krig] vill vända på förhållandet mellan artist och publik, konstnär och dansgolv och mässar om galenskapen och kreativitetens rätt. Om att få vara som en är, inte orka med och brinna inuti. Genom att prova först och tänka sen utforskar de ett kollektivt utförande av hantverk och musik, experimenterar de med att uppfinna annorlunda situationer och processer som utvecklas i nuet, i en bladning av det materiella och immateriella.

 

Mirja Leierth/cv 
I mitt konstnärliga arbete är jag intresserad av frågor som vidrör verkligheten och normer. Vilka ramverk det finns för mig att hålla mig till, för mig att påvisa och att bryta mot. Detta vill jag göra genom och med ett konsthantverkligt perspektiv. Mitt arbete konfronterar betraktaren med välbekanta former samtidigt som jag dekonstruerar dessa och med det osäkrar jag det förväntade. Med detta vill jag utmana vår uppfattning av det ’normala’, som normer och verklighet kan ses som en del av.

Sandra Lundberg/cv
Jag arbetar främst med skulpturala objekt och installation i en intuitiv, tidskrävande process där jag utgår i från textila material och tekniker. Konceptuellt och praktiskt utforskar jag kroppslighet och populärkulturella strukturer, ur vår tids strävan efter kroppslig perfektion och det oundvikliga förfallet i relation till identitet, liv och död. 

Erik Thulén/cv 
Mitt arbete utgår från populärkulturella fenomen som berör hantverk, skapande och fan-kultur. Mer specifikt hur populärkultur tas upp i och inspirerar andra subkulturer som lajv, fan-art och fan-fiction. Genom en estetik förknippat till framförallt lajv försöker jag förstå frågor som på olika sätt berör gemenskap och identitet och hur subkulturer som lajv skapar förutsättningar i kraft av sin marginalisering.

Projektledare och curator

Terese William Waenerlund/cv
Efter examen från Konstfack 2013 började jag i mitt eget konstnärliga arbete använda konsthantverk och performance som metoder för att komma åt normkritiska frågeställningar. Jag upptäckte en intressant skärningspunkt där dessa två separata positioner möts. Bakgrunden och den positionsförflyttning jag själv gör, från utövande konstnär till projektledare är en utveckling inom min egen konstnärliga praktik.