[krig]

På vilket sätt kan sammanförandet av ett material och konceptet av en situation skapa nya mellanrum att vistas i? Nya sätt att göra och tänka tillsammans?
[krig] har tidigare experimenterat med relationen mellan textil som materiell form och musik som immateriell situation. Situationer som innehåller en blandning av olika händelser, olika praktiker. Igenkänningsfaktorer som musik, dans, trassel, vävning och virkning, något att hålla fast vid, men ändå inte. Likheter mellan textilens och musikens möjligheter att bygga rum och forma situationer skapade ”Speldosan” Ett textilt objekt sammankopplat med elektronisk musik i live-format. En scen lika mycket som ett objekt. Ett hantverk lika mycket som en livespelning. Utifrån speldosans performativa kvalitet vill vi utveckla idén om formen, ljudet, rörelsen och tiden. Arbeta med förändring genom hantverksprocesser, omgjorda till större format i mötet med kroppen. Där formen bygger på kroppens rörelse. Vi vill även utveckla ljudbilden och musiken som skapas i relation till rörelserna omkring det. Viktigt för oss är att skapa en pågående process, som fungerar i en utställning och kan byggas vidare på av olika människor, men som även kan kopplas upp till ett kollektivt uppträdande/perfomance i live-format. 
Skissen visar en rund form med en lila kub, olika möjliga former. Mer viktigt är att man kan röra sig runt den. Och att en ljudupplevelse finns kopplad till den på något vis. gärna synlig elektronik. Och någon form av högtalare. På vilken nivå man hör ljud är inget bestämt. Strukturen på objektet ändras genom performance och möjlighet för besökare att ändra sättet det sitter ihop på. En ljud-koppling mellan kropp och material/objekt. 


.