Sandra Lundberg

Objekt, material och teknik är centrala delar i den konstnärliga processen där jag vrider och vänder på kroppen och begreppet kroppslighet i relation till populärkulturella strukturer. Hur vi strävar efter perfektion och symmetri i förhållande till våra kroppar. Var går gränsen för vad en får och inte får göra, då plastikkirurgi gör det möjligt att modifiera det mesta. Hur ska våra kroppar egentligen se ut och vad händer när de börjar avvika från normen och utvecklas till något bisarrt?
Återigen fokuserar jag på installationen med ett antal objekt som får förhålla sig till
varandra på ett sätt som för tillfället är okänt. Det här blir en utveckling av ett tidigare
projekt ”With my endless love and affection I diessect you” från 2013
(http://www.sandra-lundberg.com/with-my-endless-love-and-affection-i-dissect-you-2013/ ), med Michael Jackson som symbol för den konstruerade identiteten i relation till kroppslighet, liv och död. Individen I fokus och med attributen som objekt, exploateras och objektifieras han om och om igen via idoldyrkan och rituella handlingar i det undersökande arbetet.
 
Det deformerade, kroppsliga objektet, en hudtransformation i abstrakt form, ben och
tänder, blekt hud med spår av pigmentfläckar i skuggan av vithetsnormen och hudsjukdomen Vitiligo. Ett enkelt skåp i trä där glasskivan står mellan betraktaren och ett utsnitt av ett skräddat plagg täckt av pärlbroderier, där det är tydligt att individens kropp format plagget och givit det dess historia, likt ett museiföremål.
Ett par svarta loafers, väl utslitna av släpande danssteg samt ett par pärlklädda sockar
som jag själv kan kliva i som en del av den religiösa ritual idoldyrkan kan liknas vid. Här kommer jag även förhålla mig till en performance sekvens för att förstärka objektets förmåga att vara ett brukbart attribut.
 
Handsken... den glittrar... en klo som skrapar på ytan... den där smutsiga handen som
alltid gör... det förbjudna...